sábado, 26 de agosto de 2006

Exposición César de las Heras. Sitges


CÉSAR DE LAS HERAS . ESCULTURA CERÁMICA A PAU D'ARARA.

La galeria  d’arts aplicades Pau d’Arara  del carrer Major presenta en la seva sala interior les escultures ceràmiques de Cesar de las Heras inspirades en les cultures antigues i amb la temàtica de les edificacions que podem trobar a les ciutats perdudes com Petra a Jordània o el Machu- Pichu del Perú.

César de las Heras  és un ceramista segovià que s’ha dedicat a investigar els materials i els colors de la ceràmica. Aquest interès l’ha dut a  visitar la ciutat xinesa  de Jingdezhen a la província de Jiangxi on va tenir origen la porcellana blanca  amb decoracions blaves que tan els portuguesos com els holandesos van primer exportar i després imitar.

La producció escultòrica de César de las Heras es fonamenta en una mena de pinyes constructives en les que es pot distingir unes parts compositives que a l’hora amaguen un interior  comunicat  amb la part  externa  per   finestres.  Algunes d’aquestes obres poden recordar la forma  primigènia dels poblats dels indígenes de l’Amazones, altres segueixen mantenint la forma circular  remetent a la bíblica torre de Babel, d’algun mode poden ser llegides com iglús. La persistència del color i la investigació amb porcellana utilitzada  damunt els esmalts amb grafismes es percep en les rajoles de refractari.

La instal·lació en la sala d’exhibició de Pau d’Arara s’acompanya de uns textos a manera de poemes que complementen i donen un sentit afegit a la ja interessant mostra d’aquest treball artístic. D’altra banda  César de las Heras comercialitza una sèrie de estris de vaixella ( teteres, gerres, vols, etc.) semblants a la ceràmica de Sargadelos però amb l’empremta personal d’aquest artista de la ceràmica.

En la celebració d’aquest any Rusiñol mostres com aquesta renoven l’interès que el viatger impenitent va demostrar vers les arts  dites menors la ceràmica i els esmalts en particular. De les moltes anècdotes del Senyor del Cau les que giren al voltant de la ceràmica en són majoria. El viatge vers l’origen atrau l’artista cap a les cultures llunyanes i ancestrals, font inesgotable de sorpreses com aquell jaciment de Xian amb els seus carros de guerra i els centenars de guerrers de terra cuita.

Texto: Isidre Roset Juan (Crític d’art de l’Eco de Sitges)

http://cesardelasheras.com/